Welke voordelen biedt een verzuimapplicatie?

0

In uw bedrijf, instelling of organisatie wordt hard gewerkt. Helaas krijgen mensen wel eens een ongeluk of worden ze ziek, waardoor ze niet goed in staat zijn hun werkzaamheden te vervullen. Als er niets anders op zit, melden ze zich ziek. Arbeidsverzuim kan de werkzaamheden ontregelen en op den duur een aanzienlijke kostenpost voor uw organisatie zijn. De wetgever heeft bepaald dat het de verantwoordelijkheid van een werkgever en zijn werknemers is, om een goed verzuimbeleid te voeren. Uw arbodienst kan u daarbij ondersteunen. Op momenten dat u meerdere medewerkers hebt die verzuimen, is het niet altijd even makkelijk om zicht te houden op de noodzakelijke acties. Een verzuimapplicatie kan u hierbij ondersteuning bieden.

Een goed verzuimbeleid voeren valt niet mee

Als u een effectief verzuimbeleid wilt implementeren, krijgt u te maken met diverse belanghebbenden of factoren. Naast de verzuimende werknemer, diens direct leidinggevende, uw P&O-afdeling en mogelijkerwijs uzelf, krijgt u ook te maken met bedrijfsartsen en uw arbodienst. Duurt het verzuim langer, dan is communicatie met het UWV ook voorgeschreven. Veel bedrijven, u wellicht ook, heeft de kosten van arbeidsverzuim afgedekt met een verzuimverzekering. Ook uw verzekeringsmaatschappij kan een rol gaan spelen bij langdurig verzuim. Daarnaast is het mogelijk dat u uitzendbureaus moet inschakelen om een tijdelijk tekort aan menskracht te ondervangen. Hoe meer en hoe langer medewerkers verzuimen, hoe meer tijd u erin moet steken om uw organisatie draaiende te houden. Een goed verzuimbeleid voeren, waarbij de belangen van iedereen gerespecteerd worden en waarbij de negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen, vraagt veel van u en uw organisatie.

Een-goed-verzuimbeleid-voeren-valt-niet-mee

Vastleggen en het plannen van acties, van het grootste belang

Dit laatste heeft u ongetwijfeld het afgelopen jaar nog eens extra gemerkt. Er zullen weinig organisaties zijn waarbij de coronapandemie geen impact heeft gehad. De wetgever heeft bepaald dat er in het begeleiden van verzuimende medewerkers een aantal cruciale stappen moeten worden gedaan. Een verzuimapplicatie houdt deze stappen automatisch bij en geeft u, uw P&O-afdeling en uw direct leidinggevenden een signaal wanneer ze in actie moeten komen. Doet u niets of te weinig, dan kunt u last krijgen met uw verzuimverzekering en met het UWV. In slechte gevallen kan het u boetes opleveren. Een verzuimapplicatie, goed gevuld met relevante informatie, zorgt ervoor dat u geen enkele actie mist. Het is een hulpmiddel om de voortgang in uw verzuimbegeleiding erin te houden.

De verzuimapplicatie, ook handig voor uw organisatie?

De verzuimapplicatie wordt momenteel gebruikt voor meer dan 3 miljoen werknemers. Visma Verzuim is marktleider en een van de redenen hiervoor is het grote gebruiksgemak van hun verzuimapplicatie. Alle bedrijven die met de verzuimapplicatie werken, zijn minder tijd kwijt dan met zelfgemaakte monitorsystemen. Met één druk op de knop kunt u zien wat de verzuimsituatie in uw organisatie is; het maakt niet uit hoeveel personeelsleden u heeft. Dit geeft u overzicht en u ziet meteen waar extra aandacht nodig is. Communicatie met externe actoren zoals uw arbodienst en het UWV worden door de verzuimapplicatie volledig ondersteund. Verzuim kan een grote kostenpost zijn, maar de kans is groot dat de verzuimapplicatie zich in korte tijd terugverdient.

Delen