Stimuleren van BBL leerlingen

0

Alle gedreven ondernemers streven naar continuïteit en willen ook in de toekomst over kwalitatief, goed opgeleid personeel beschikken. Het is daarom essentieel dat jonge mensen in de praktijk de kans krijgen om een vak te leren. Voor BBL leerlingen,  Beroeps Begeleidende Leerweg, is het in de praktijk leren (dus leren en werken tegelijk) een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Studeren en werken is de filosofie die gunstig is voor de leerlingen zelf maar ook voor ondernemers die aangesloten zijn. In de praktijk betekent dat 4 dagen bij een erkend leerbedrijf werken en één dag naar school. Voor een erkenning als leerbedrijf kun je je aanmelden. Met de juiste begeleiding voorzie je de leerling van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een start op de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat je leerlingen goed voorbereid zijn op de examens. Zo moeten ze voldoende examens oefenen voor het theorie-examen.

Hoe werkt een leerbedrijf?

De organisatie SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zorgt ervoor dat een bedrijf erkend wordt als leerbedrijf. Dit geschiedt volgens een aantal stappen. Zo komt er een bedrijfsadviseur van SBB langs bij het om het bedrijf te bekijken en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.  Er wordt gekeken hoe het desbetreffende bedrijf vorm kan geven aan het praktijkleren. De adviseur zal verder beoordelen of er binnen het bedrijf een competente praktijkopleider aanwezig is. Naast het praktijkwerken zijn de examens net zo belangrijk en zijn examens oefenen een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Praktijkexamen

Praktijkexamen

Van een BBL leerling wordt verwacht dat hij of zij voor het praktijkexamen een ‘proeve van bekwaamheid’ afgelegt. In de praktijk betekent dat, dat er van de leerlingen wordt verwacht dat ze een aantal kerntaken beheersen. Per kerntaak worden twee praktijkopdrachten uitgevoerd. Verder moeten de leerlingen zich goed voorbereiden op het theorie gedeelte. Er zijn veel manieren om te studeren maar een examen oefenen van voorgaande jaren is de nog steeds de beste methode. Het zorgt ervoor dat er niet alleen feiten geleerd worden maar dat de leerlingen bepaalde vaardigheden aanleren waardoor ze beter inzicht krijgen in de leerstof.

Proeve van bekwaamheid

Hoe werkt de proeve van bekwaamheid? Deze start altijd met een introductiegesprek waarbij uitgelegd wordt welke twee opdrachten de leerlingen moeten uitvoeren. Vervolgens bestaat iedere opdracht bestaat uit die fases: voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en de afronding. Tot slot is er een eindgesprek waarbij de leerling de uitslag van de proeve van bekwaamheid krijgt. In praktijk doet de leerling één proeve per dag.

Het theorie examen

Naast de proeve van bekwaamheid is er ook een theorie-examen voor de BBL leerlingen. Hiervoor wordt een goede voorbereiding verwacht. De begeleider moet de BBL leerlingen stimuleren zodat ze het examen oefenen. Het levert zelfvertrouwen op en de leerling kent de vraagstelling en weet hoe lang hij met een examen bezig is. Oud examens oefenen zorgt voor een leidraad. Van de praktijkbegeleider van het leerbedrijf wordt verwacht dat hij de BBL leerlingen begeleidt in het werk- en leerproces waardoor voor beide partijen het best resultaat geboekt wordt.

Delen