Je personeel bijscholen: 5 tips

0

De zomervakantie loopt langzaam op zijn eind en iedereen komt weer terug van een veelal ontspannende vakantie periode. Een mooi moment om even te kijken of de BHV organisatie nog klopt, de BHV certificaten nog up to date zijn en of er wellicht nog meer mogelijkheden zijn tot bijscholing van je personeel. Veiligheid is namelijk van groot belang en kan makkelijk in het oog gehouden worden door voldoende medewerkers, op de juiste manier bij te scholen.

BHV en EHBO trainingen

Misschien wel een van de belangrijkste trainingen zijn de BHV en EHBO trainingen. Aanbieders als G4S Veiligheidstrainingen bieden deze dan ook beiden aan, voor zowel medewerkers als de management stafleden van een onderneming. Laten we ook vooral niet vergeten dat de aanwezigheid van voldoende BHV opgeleid personeel verplicht is volgens de Nederlandse wetgeving. Het is dus belangrijk om zorg te dragen voor voldoende geschoold personeel. Heb je medewerkers welke jaren geleden een BHV of EHBO training gevolgd hebben? Dan is dit een mooi moment voor een opfriscursus

Specifieke taakgerichte trainingen

Werk je met specifieke (eventueel gevaarlijke) producten, processen of materialen? Dan is het belangrijk om een aantal medewerkers op de juiste manier te scholen zodat zij deze taken veilig af kunnen handelen. Zeker wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke gereedschappen is het van groot belang om gekwalificeerde medewerkers aanwezig te hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van asbest, of het vervoeren en gebruiken van gevaarlijke stoffen. Is niemand gekwalificeerd? Dan mag de taak niet uitgevoerd worden.

BA vakbekwaamheid

Wordt er in de onderneming regelmatig met elektrische apparatuur gewerkt? Dan is het belangrijk om een aantal medewerkers te kwalificeren voor BA vakbekwaamheid. Deze opleiding is een must voor medewerkers die instaan voor de uitbating, het onderhoud en de installatie van elektrische installaties. Zij moeten namelijk veilig kunnen werken met deze installaties en een inzicht hebben in de veiligheidsprocedures.

Ergonomisch beeldschermgebruik

Wordt er veel met computerschermen gewerkt? Dan is een cursus ergonomisch beeldschermgebruik een welkome aanvulling voor de medewerkers. De invloeden van het beeldscherm op ons fysieke mens zijn namelijk niet altijd positief; tenzij hier bewust mee omgegaan wordt. Houd je medewerkers gezond, voorkom klachten en verzuim in de toekomst en bevorder de efficiëntie op de werkvloer met een training in ergonomisch beeldschermgebruik.

Opfriscursussen voor alle medewerkers

Maak ook even gebruik van de ontspannen mindset van de medewerkers, en plan deze ‘after-holiday’ periode alle benodigde opfriscursussen in. Van het hanteren van blusmiddelen tot een volledige EHBO cursus.

Delen