Menu
Verzekeringen

Een onderschatte verzekering voor ziekte

verzekering

Iedereen met personeel in dienst loopt hetzelfde risico: de kans dat je werknemer ziek wordt. Het kan zomaar zijn dat deze persoon er voor een langere tijd uit ligt. Niet heel prettig, want het schopt de bedrijfsvoering flink in de war; ook bij een klein bedrijf. Daarnaast kunnen de kosten hoog oplopen. Één dag ziekteverzuim kost wel 250 tot 400 euro. Tot slot ben je verplicht om als werkgever minimaal twee jaar 70% van het loon door te betalen en zijn de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie voor jou als werkgever. Gelukkig is er een verzekering die jou hierbij kan helpen, namelijk een verzuimverzekering. In dit artikel leggen we je uit wat er precies verzekerd wordt en wat niet en of dit type verzekering verplicht is.

Wat is er meestal verzekerd met een verzuimverzekering?

Het belangrijkste wat je hiermee verzekerd is het risico dat je bedrijf niet in de financiële problemen terecht komt bij sprake van ziekteverzuim. Zo worden vaak de eerste twee jaar gedekt met het doorbetalen van 70& van het loon. Ook wordt de preventie aanpak, verzuimbegeleiding en re-integratie gedekt door de verzuimverzekering. Wel is het zo dat je meestal een eigen risico hebt bij de verzuimverzekeraars. Het kan zijn dat je de eerste dagen dus zelf moet betalen. Daarnaast kan er een maximum zijn aan wat de verzekering uitkeert.

Wat wordt er meestal niet verzekerd?

Wanneer medewerkers al ziek zijn voor de verzekering start, wordt er niets gedekt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een directeur of grootaandeelhouder. Wanneer een medewerker met opzet arbeidsongeschikt raakt of als je zzp’er bent, dan wordt er ook niks gedekt. Gelukkig is er voor zzp’ers wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering: hiermee kun je als zzp’er voorkomen dat je zonder inkomen komt te zitten.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Nee, een verzuimverzekering is niet verplicht. Het is wel ontzettend handig en wordt bijna altijd afgesloten door een werkgever.