5 Tips om je aansprakelijkheidsrisico af te dekken

0

Door ons handelen lopen we in het dagelijks leven voortdurend risico. Je kunt bijvoorbeeld per ongeluk je dure televisie kapot maken, of bij iemand anders letsel veroorzaken. Tegen risico waarvan je zelf de financiële gevolgen niet kan of wil dragen, is het verstandig je te verzekeren. Dit geldt des te meer voor ondernemers, omdat zij nog meer kans lopen aansprakelijk gesteld te worden voor materiële schade of fysiek letsel. Er zijn diverse manieren om als ondernemer je aansprakelijkheidsrisico af te dekken. Hieronder lees je meer over vijf van deze manieren.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals voor veel dingen geldt, is het beter om iets te voorkomen dan zo goed mogelijk om te moeten gaan met de vervelende gevolgen. Het is dus zaak om de kans op claims zo klein mogelijk te maken. Dit kun je doen door voor jezelf en je medewerkers te zorgen voor voldoende kennis, vaardigheden en middelen om zorgvuldig en veilig te werken. Vraag bijvoorbeeld naar veiligheidsmaatregelen bij collega-ondernemers met hetzelfde beroep, of een branche- of beroepsorganisatie. Ook kun je een risicoanalyse laten uitvoeren om te zien welke risico’s er zijn en hoe je deze zo klein mogelijk kunt maken.

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) verzekert je voor schade die jij of medewerkers maken bij een klant of opdrachtgever, of die ontstaat door een product van jou. De AVB van Centraal Beheer verzekert je al voor een paar tientjes per maand voor schade die vanuit jouw onderneming is veroorzaakt bij anderen. Een AVB is niet wettelijk verplicht, maar wel aan te raden als je zorgeloos wil ondernemer. Bovendien stellen steeds vaker opdrachtgevers, leveranciers of overkoepelende branche- of beroepsorganisaties de verzekering toch verplicht.

De beroepsaansprakelijkheid verzekeren

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren

Geven jij of andere medewerkers klanten advies? Of worden er berekeningen gemaakt waarmee je klanten aan de slag gaan? Als hierbij een fout wordt gemaakt kan een klant flinke financiële schade lijden. Deze vermogensschade is meestal niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Je kunt er wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten.

Leestip: Nog meer interessante verzekeringen voor ZZP’ers en andere ondernemers.

Algemene voorwaarden opstellen

Als jij gaat werken voor een opdrachtgever, of een klant een product of dienst afneemt van je onderneming, is het handig om te weten wat ieders rechten en plichten zijn. In de algemene voorwaarden staat beschreven wat jij van klanten of opdrachtgevers verwacht, en wat ze van je onderneming kunnen verwachten. Je kunt hierin aangeven tot waar of wanneer je aansprakelijk bent, maar let er wel op dat het aansprakelijkheid niet compleet uitsluit. Hoewel algemene voorwaarden niet verplicht zijn, kunnen ze wel geschillen voorkomen of snel oplossen. Klanten of opdrachtgevers moeten overigens al tijdens het overhandigen van een offerte op de hoogte zijn van de voorwaarden. Verander je ze later, dan zullen klanten hier akkoord mee moeten gaan. Tip: Laat de vermelde aansprakelijkheid uit de algemene voorwaarden aasluiten bij je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De juiste rechtsvorm voor je onderneming kiezen

Tot slot kan ook je aansprakelijkheidsrisico afhankelijk zijn van de gekozen rechtsvorm. Kies je voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of een VOF? Dan kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van je onderneming. Wil je persoonlijk minder risico lopen, dan is het beter om te kiezen voor een BV of NV. Hierbij houd je je zakelijke en privévermogen gescheiden.

Bedenk goed welke risico’s je wil en kan dragen. Het is onnodig dat je je oververzekert, maar vooral als ondernemer is het aan te raden financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Delen