Menu
Bouwnijverheid / Branche

Hoe om te gaan met asbest binnen het bedrijf

asbest

Het beroepsmatig toepassen of hergebruiken van asbest, of asbesthoudende materialen, is in Nederland sinds 1993 bij de wet verboden. Afhankelijk van de manier waarop het asbesthoudende product is toegepast mag het in afgedekte staat blijven zitten of moet het vervangen worden door ander materiaal. Bij een verbouwing of sloop van een bedrijfspand moeten asbesthoudende bouwmaterialen altijd door een gespecialiseerd asbestbedrijf verwijderd worden.

Alleen particulieren mogen in sommige gevallen asbesthoudende materialen uit hun huis na een ‘mededeling onder voorschrift’ zelf verwijderen. Wanneer het echter asbest betreft dat verwerkt zit in de bouwkundige constructie, zoals ingemetselde rookkanalen, moeten ook zij er een asbestverwijderingsbedrijf bijhalen.

Verwijderen van asbest niet in eigen beheer

Wanneer er asbest in het spel is dienen bedrijven, voordat zij een sloopvergunning van de gemeente krijgen, te allen tijde een asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen. Voor losse asbestdelen hoeft geen sloopvergunning aangevraagd te worden, maar anders als bij particulieren, moeten bedrijven asbest verwijdering altijd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf laten uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld Hardeman inschakelen voor asbest verwijdering.

Niet elke asbestinventarisatie leidt tot een verwijdering. Zolang asbestdeeltjes zich niet met de omgevingslucht kunnen vermengen is de stof niet schadelijk. Asbest wordt pas gevaarlijk bij verpulveren, zagen, slijpen of breken. Iets wat bij sloop of een verbouwing onwillekeurig het geval is. Wanneer u onbeschadigd asbest in uw bedrijf heeft bent u dus niet verplicht dit weg te laten halen. Daar asbest in principe een duurzaam product is en tevens over hoge brandwerende eigenschappen beschikt kan het voorkomen dat er door het asbestinventarisatiebedrijf zelfs besloten wordt het te laten zitten.