Efficiënte opslag met palletstellingen

0

Palletstellingen stellen u als onderneming in staat om uw voorraadopslag efficiënt uit te kunnen voeren. De flexibiliteit van dit eenvoudige systeem wordt bepaald door de kwaliteit van de stelling, het materiaal, het ontwerp en de realisatie conform uw specifieke wensen en eisen. Met het gebruik van de palletstelling kunt u heel eenvoudig werken met het FiFo-principe. Dat betekent First in – First out. Iedere stelling is altijd goed bereikbaar. De investering in een palletstelling als opslagruimte is relatief laag en is dus een financieel gunstige oplossing.

Wensen en eisen

Voordat u overgaat tot het besluit om te kiezen voor een palletstelling, is het belangrijk om uw wensen en eisen in kaart te brengen. U stelt uzelf de vraag, wat wil ik en wat heb ik nodig? U zult ontdekken dat het antwoord op deze vragen u brengt op begrippen als degelijkheid, flexibiliteit, veiligheid en goedkoop.

Degelijkheid

De term degelijkheid wijst hier op de toegepaste kwaliteit in een product of proces. Bij palletstellingen gaat dit om de bouwmaterialen, de realisatie en bepaalde specifieke keuzemogelijkheden.
De degelijkheid refereert eerst naar de kwaliteit van de bouwmaterialen en het productieproces, die aantoonbaar moeten zijn. Bij de fabricage wordt gecertificeerd staal gebruikt die voldoen aan de actuele FEM-normen. Daardoor krijgt u een hoogwaardige kwaliteit van de toegepaste materialen.
Vervolgens wijst degelijkheid ook op de kwaliteit van de realisatie van een palletstelling. Vanaf de ontwerpfase wordt er rekening gehouden met allerlei vereisten. Hier wordt aan voldaan, omdat er gewerkt wordt overeenkomstig de in Nederland geldende NEN-normen.

Keuzemogelijkheden naar behoeften of vereisten

In de details van de constructie en afwerking heeft u altijd keuzemogelijkheden die bij specifieke wensen of eisen van toepassing kunnen zijn. U kunt daarmee tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op de kwaliteit van bepaalde elementen. Er zijn tevens vaak genoeg redenen om ook te kunnen kiezen voor een lagere kwaliteit. Een buitenopstelling vergt bijvoorbeeld een andere kwaliteit staal. De afstand tussen de liggers en de kwaliteit ervan zijn afhankelijk van de formaten en gewichten van de pallets die in uw logistiek proces voorkomen. Alle materialen kunnen afgewerkt worden met een duurzame natlak of een epoxycoating.

Flexibiliteit

De flexibiliteit duidt op de aanpasbaarheid van het systeem in het geval wijzigingen van toepassing kunnen zijn op korte en lange termijn. Tevens wijst dit ook op de bruikbaarheid van de palletstelling. Als pallets verschoven moeten kunnen worden, dan moeten de palletstellingen daarvoor geschikt gemaakt worden vanaf de ontwerpfase.

Veiligheid

Veiligheid

Bij dit alles wordt altijd voldoende rekening gehouden met veiligheidsmarges en -voorzieningen, zodat schade door overschrijdingen van bijvoorbeeld gewichten of botsingen tot op zekere hoogte voorkomen worden. Hierbij moet u vooral denken aan veiligheidsvoorzieningen voor aanrijden, doorschuiven en bescherming voor personeel en goederen (gaasachterwand). Er zijn door de jaren heen uitgebreide ervaringen opgedaan met diverse soorten systemen voor allerlei soorten gebruikers. Daardoor kunnen procedureel de veiligheidsrisico’s afgewerkt worden. U zult natuurlijk ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid als gebruiker hieraan invulling geven.

Goedkoop

Het is mogelijk om tegen relatief lage investeringskosten een palletstelling te realiseren. Het ontwerp is eenvoudig en kan arbeids-technisch vrij snel worden opgebouwd of aangepast. Door te kiezen voor staal is er sprake van een lichte constructie die voldoende sterk is om de benodigde capaciteit aan te kunnen. Hierdoor zijn de kosten over algemeen relatief laag.

 

Delen