Waarom zelfroosteren toepassen?

0

Een term die steeds meer als een vereiste wordt gezien door werknemers is ‘flexibiliteit’. Zelfroosteren door middel van slimme software maakt het mogelijk om jouw werknemers op een flexibele manier in te zetten. Hierbij geven ze zelf aan welke diensten zij kunnen werken en de slimme software doet de rest van het werk. De software zorgt er namelijk voor dat er voor het hele team een rooster wordt samengesteld die zoveel mogelijk rekening houdt met de doorgegeven wensen van de werknemers. Wanneer werknemers niet tevreden zijn, hebben zij zelf de mogelijkheid om diensten te ruilen met collega’s. Het invoeren van software voor zelfroosteren vraagt om een financiële investering op organisatorisch gebied. Maar wat levert dit het bedrijf en haar werknemers nou daadwerkelijk op?

Balans tussen werk en privé

Ten eerste zorgt zelfroosteren ervoor dat er een betere balans tussen werk en privé ontstaat. Het rooster biedt namelijk ruimte voor onderlinge verschillen tussen het personeel, waardoor er per werknemer een verbeterde balans ontstaat tussen werk en privé. Ze kunnen namelijk hun eigen werktijden bepalen. Hierdoor stemt het personeel hun werk beter af op andere zaken die in de privésfeer vragen om aandacht. Denk bijvoorbeeld aan zorgtaken in het privéleven. De ene werknemer moet zorgen voor zijn (klein) kinderen of moet mantelzorg geven. De andere werknemer volgt een opleiding naast zijn baan en probeert dit te combineren. Flexibel kunnen werken is ook een perfect middel om files te vermijden. Dit zorgt dan weer voor een meer tevreden werknemer. Zelf rooster maken is de uitkomst voor het op elkaar afstemmen van de planning voor mensen in verschillende levensfases.

Zelfroosteren

Flexibiliteit

Naast de balans tussen werk en privé, zorgt het matchen van vraag en aanbod met elkaar ervoor dat uw organisatie een vergrote flexibiliteit heeft. Het is namelijk mogelijk met zelfroosteren om meer evenwicht te brengen in de vraag en aanbod van arbeid. Met slimme software kan er ingespeeld worden op de drukte per seizoen, per maand, per dag of per tijdstip. Zo kan er rond feestdagen meer drukte verwacht worden of worden de openingstijden verruimd rond bepaalde acties. Hierop kan ingespeeld worden met een zelfrooster systeem. Ook verschilt de behoefte van het personeel om op bepaalde tijdstippen wel en niet te werken veel van elkaar.

Aantrekkelijke werkgever

Door de verbetering van de balans tussen werk en privé, is het ook aantrekkelijker voor werkzoekenden om aan de slag te gaan bij jouw organisatie. Met deze onderscheidende arbeidsvoorwaarde die je kunt bieden heb je wellicht een voordeel op de concurrentie. Daarnaast wordt de vijver waaruit gevist kan worden naar nieuwe werknemers groter. Er kan nu namelijk opzoek worden gegaan naar nieuwe groepen van potentiële werknemers die behoefte hebben aan flexibiliteit in hun werktijden.

Delen