Menu
Onderwijs

MKB-Nederland en VNO-NCW hoopvol over experimenten hoger deeltijdonderwijs

De Commissie Rinnooy Kan heeft voorgesteld om het hoger deeltijdonderwijs aantrekkelijker te maken voor (werkende) volwassenen. Het flexibeler inrichten van het onderwijs, uitbreiding van het collegegeldkrediet en vraagfinanciering is noodzakelijk om de wensen van de studenten zo goed mogelijk tegemoet te komen. De experimenten kunnen zorgen voor meer flexibiliteit en maatwerk in de markt voor ‘een leven lang leren’, met financiering via vouchers. MKB-Nederland  en VNO-NCW zijn hoopvol over de experimenten. Het is wel van belang werkgevers bij het ontwerp en de uitvoering van de experimenten te betrekken.

In 2001 meldden 19.000 studenten zich aan, in 2011 waren het iets meer dan 9.800 studenten. Het hoger deeltijdonderwijs zit in een dramatische vrije val. In het bekostigd deeltijdonderwijs is de daling erg duidelijk te zien. Universiteiten en hogescholen richten zicht veel meer op voltijdopleidingen en jongeren. De commissie zocht naar mogelijke maatregelen om meer (werkende) volwassenen naar het hoger onderwijs te krijgen. De kans is het grootst dat de opleidingen aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt door het bedrijfsleven te betrekken bij de experimenten, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. De bedoeling van de voorstellen van de commissie is dat ze kunnen zorgen voor verandering (stijging) in de deelnamecijfers van het deeltijd hoger onderwijs. Ook willen de ondernemersorganisaties aandacht besteden aan het leren op de werkplek, de versterking van de Associate Degree en de beoordeling op het behaalde eindniveau van de deelnemer.

Minister Bussemaker staat positief tegenover het invoeren van collegegeldkrediet voor deeltijdstudenten. Bussemaker zal gaan onderzoeken of dit financieel haalbaar is. Ze staat ook open voor het advies van de commissie om experimenten met vraagfinanciering, d.m.v. vouchers, uit te gaan voeren. Bussemaker verwacht dat instellingen nu de handschoen oppakken en werk gaan maken van de experimenten en pilots. Ze denkt daarbij aan maatregelen om de tweejarige hbo-opleidingen (Associate Degree) beter op de kaart te zetten en lerarenopleidingen flexibeler te maken. De minister komt voor de zomer met een beleidsreactie.