Voorkom boetes in je aangifte omzetbelasting

0

De aangifte omzetbelasting is vaak een tijdrovende klus. De aangifte omzetbelasting (btw-aangifte) kan per maand, per kwartaal of per jaar worden gedaan. De kwartaalvariant is standaard. Dit betekent vier keer per jaar een deadline voor de btw-aangifte. Om boetes te voorkomen en fiscale kansen optimaal te benutten, is hulp bij belastingaangifte vaak aan te raden. Voor ondernemers die de aangifte zelf verzorgen, maken onderstaande tips het iets eenvoudiger.

Noteer de deadlines
Voor ondernemers die per maand of per kwartaal btw aangifte doen, moet deze uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarvoor de ondernemer aangifte doet bij de Belastingdienst binnen zijn. Noteer deze deadlines in je agenda, want als je te laat aangifte doet, ontvang je van de Belastingdienst een naheffingsaanslag. Bovendien loop je het risico op boetes.
Was je het vorige kwartaal te laat? De Belastingdienst heeft een speciale app Btw-Alert ontwikkeld, die je aan je aangifte omzetbelasting herinnert!

Administratie up-to-date
De aangifte omzetbelasting kost vaak veel tijd. Door je administratie bij te houden, heb je eenvoudig inzicht in je inkomsten en uitgaven. Zo weet je precies hoeveel btw je hebt betaald en hoeveel btw je moet afdragen. Op deze manier hoeft de aangifte omzetbelasting je niet al te veel tijd te kosten.

Kleineondernemersregeling
De Belastingdienst biedt ondernemers met de kleineondernemersregeling (KOR) een fiscaal voordeel. Deze regeling is gemaakt voor kleine en startende ondernemers, voor ondernemers met een beperkte omzet, voor ondernemers die het 6%-tarief toepassen en voor ondernemers die in een jaar grote investeringen doen, waardoor per saldo een beperkt verschuldigd bedrag overblijft. Door het toepassen van de KOR hoef je minder of in sommige gevallen zelfs geen belasting te betalen. Je komt voor deze regeling in aanmerking als je per jaar minder dan € 1.883 aan btw zou moeten betalen.

Zakelijk of privévermogen
Ook in de omzetbelasting is er een onderscheid tussen zakelijk en privévermogen. Als je een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, dan heb je de keuze om dit middel voor de omzetbelasting tot het zakelijk of tot het privévermogen te rekenen. Als je een bedrijfsmiddel tot het zakelijk vermogen rekent, kun je in principe alle btw aftrekken. Aan het einde van het jaar moet je dan wel via de btw-aangifte een btw-bedrag terugbetalen voor het privégebruik. Kun je een bedrijfsmiddel tot het zakelijk vermogen rekenen? Dan is het meestal verstandig om dit te doen, omdat je anders de btw niet kunt aftrekken. Je moet deze keuze uiterlijk maken bij het doen van de aangifte omzetbelasting over het tijdvak, waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Deze regel geldt ook voor de aanschaf van een auto, die je zowel zakelijk als privé gebruikt. Bij onroerende zaken, zoals een bedrijfspand, kun je alleen het gedeelte dat je zakelijk gebruikt tot je ondernemingsvermogen rekenen. Vaak is dit afhankelijk van het aantal vierkante meters zakelijk gebruik.

Hulp bij belastingaangifte
Zie je als ondernemer iedere maand of kwartaal op tegen de aangifte omzetbelasting? Dan kun je er ook voor kiezen om hulp bij belastingaangifte in te schakelen. Een (online) boekhouder is op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Op deze manier zorg je ervoor, dat je zo min mogelijk belasting betaalt én dat je op tijd bent met de aangifte omzetbelasting.

Foto: Flickr – hobvias sudoneighm

Delen