Maak uw kantoorpand energiezuinig voor 2023

0

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vastgelegd in het bouwbesluit dat per 1 januari 2023 elk kantoor met een oppervlakte van groter dan 100 vierkante meter minimaal een energielabel C moet hebben. Voldoet een kantoorpand niet aan de gestelde eisen, dan mag het pand ook niet meer worden gebruikt. Uiteindelijk is de wens dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Dit doel is tevens ook opgesteld in het energieakkoord.

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig en duurzaam een bedrijfskantoor is. Energielabels gelden tevens ook voor particuliere woningen. Bij de oplevering, verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen dient de eigenaar altijd te beschikken over een energielabel. Het hoogst haalbare is een energielabel A en het laagst een energielabel G. Indien een bedrijfspand een energielabel A heeft verkregen dan zijn er verschillende energiebesparende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld duurzame led-verlichting en een goede isolatie. Maar ook duurzame opwekking zoals zonnepanelen en het gebruik van een warmtepomp.

Hoe krijg ik een energiezuinig energielabel?

Een energielabel wordt opgemaakt door een gecertificeerde energieadviseur. Ook wel een EPA-U adviseur genoemd (energieprestatieadvies voor utiliteitsgebouwen). Een energieadviseur berekent aan de hand van specificaties van gebouwgebonden installaties en bouwkenmerken de energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

Indien uw kantoor een energielabel D, E of F heeft kan uw pand soms zonder een ingrijpende verbouwing een energielabel C verkrijgen. Voor meer informatie hierover kunt u advies opvragen bij een erkende energieadviseur. Het is mogelijk dat na paar enkele simpele aanpassingen u een zuiniger energielabel kunt verkrijgen.

De groene uitdaging

Per 1 januari 2023 geldt dat zowel publieke als private gebouwen die een kantoorfunctie hebben minimaal een energielabel C moeten hebben. Het hebben van een energielabel C komt neer op een Energie Index van maximaal 1,3, hierbij geldt hoe lager hoe zuiniger. Om een energielabel bedrijfspand te verhogen naar het wettelijk verplichte energielabel C kun je ook een beroep doen op diverse subsidieregelingen die het tevens financieel aantrekkelijk maken om een bedrijfskantoor te verduurzamen. Met de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je inzage krijgen in de mogelijkheden van subsidies.

Delen