Efficiënter ondernemen met deze 5 handige tips

0

«Time is money», een sententie uit de pen van ene Benjamin Franklin en nog steeds een veelgehoorde uitspraak in het ondernemerslandschap. Niet voor niets was het ook de muze voor verschillende liederen en zelfs voor een tekenfilm met ene Dagobert in de hoofdrol. Tot op heden schuilt er dan ook een belangrijke waarheid in: als ondernemer besteden we onze tijd maar beter nuttig en efficiënt. Meer zelfs: een efficiënte werkmethode zorgt ervoor dat we zelfs een zinkend schip weer veilig op het droge krijgen. Efficiënt ondernemen stimuleert immers de cijfers. Hoe je dat nu juist doet? Deze 5 handige tips helpen je alvast een stuk verder.

# 1. Efficiënt netwerken

Netwerken kan de onderneming een boost geven, zeker indien het klantenbestand wordt uitgebreid of indien je er een goede leverancier aan overhoudt. Toch is netwerken ook een tijdsverslinder. Daarom geef je jouw netwerkmethode maar beter een boost en ga je gericht netwerken: ga op zoek naar organisaties en evenementen waarmee je banden wilt smeden en ga echt niet zomaar naar alle events. Zorg meteen ook voor een goede voorbereiding en durf in te pikken op het gesprek.  

# 2. Kies voor efficiënte software

Software moet het leven vereenvoudigen. Is dat niet het geval? Dan laat je dat binair taaltje maar beter achterwege.

Hoe dan ook lijkt lang niet ieder programma in dat opzicht te slagen. Durf bij de softwareselectie dan ook verder te kijken dan louter het prijskaartje ervan. Wanneer we bijvoorbeeld boekhoudprogrammas vergelijken, zullen we nagaan of de software automatisch op de twee zijdes administreert en of het ook zelf een aantal documenten kan afleveren. Hetzelfde geldt voor analysesoftware of zelfs het contentmanagementsysteem.

# 3. Ken jouw klant

Net zoals je niet lukraak moet netwerken, geldt dat ook gewoon voor alle aspecten van het ondernemerschap. Neem daarom steeds de tijd om jouw klant te leren kennen en stel een klantprofiel op. Het klantprofiel is immers een ideaal instrument om efficiënter te ondernemen. Zo kunnen we het marketingbeleid optimaliseren en kan ook de productontwikkeling veel gerichter geschieden. Hierbij bestaan er verschillende methoden om de klant te leren kennen: enquêtes en sociale media zijn bekende voorbeelden. Maar ook de input van de eunjers van de klantendienst kan soms wonderen verrichten.

# 4. Durf delegeren

Efficiënt ondernemen impliceert ook de tijd maken om te ondernemen. Misschien lijkt het soms wel dat je alles maar beter zelf doet, toch realiseer je je maar beter dat dat de efficiëntie van het ondernemerschap niet ten goede komt. Debiteurenbeheer hoef je tegenwoordig echt niet meer zelf te doen. En jouw boekhoudprogramma vervang je misschien toch beter door een echte boekhouder die jou kan ontlasten. Ga na welke taken je zelf wil en kan doen en durf andere taken te delegeren. Dan blijft er meer energie over voor efficiënt ondernemerschap.

# 5. Laat perfectionisme achterwege

Een efficiënte ondernemer is geen perfecte ondernemer. Hoewel perfectionisme ook in het ondernemerslandschap zeer gegeerd is, is goed vaak goed genoeg. Hierbij hanteer je maar best de 80/20-regel: in 20% van de benodigde tijd kan je al 80% van het resultaat bereiken. Stel jezelf dan ook de vraag of het wel nodig is om nogmaals vier maal zoveel tijd te investeren om het perfecte resultaat te bekomen. Eindeloos doorwerken? Dat is allesbehalve efficiënt ondernemerschap.

Delen