3 redenen waarom een merknaam registreren je bedrijf laat groeien

0

We horen juristen wel vaker zeggen dat het registreren van een merknaam een must is. De bescherming die jouw bedrijfsnaam automatisch geniet, zou immers niet volstaan. Dat dat niet gelogen is, staat natuurlijk buiten kijf. Toch mag dat lang niet de enige reden zijn waarom je jouw bedrijfsnaam registreert. Het heeft immers ook een aantal directe en indirecte voordelen voor de groei van jouw onderneming. Bovendien kan je die vruchten ook bij een eventuele verkoop plukken! We leggen een en ander voor jou uit.

Je krijgt het alleenrecht op de naam

Een creatief recept moet je beschermen. Er zijn immers altijd haaien op de kust. Dankzij dit alleenrecht krijg je de tijd en de ruimte om een merk op te bouwen en de concurrentie te snel af te zijn. Bovendien geef je klanten extra redenen om jou te vertrouwen. De voordelen situeren zich dan ook op verschillende domeinen. Zo zal het eenvoudiger zijn om je te profileren binnen jouw domein, wat in lagere marketingkosten zal resulteren. Wanneer mensen jouw merknaam vervolgens op Google intikken, komen ze dan niet uit bij andere bedrijven met eenzelfde of een gelijkaardige merknaam. Dat alleenrecht loont met andere woorden op alle domeinen en helpt zo jouw bedrijf te groeien.

Jij beslist wie mee mag surfen op jouw succes

Een succesvolle formule zal automatisch de interesse van buitenstaanders opwekken. Zij zullen dan mee trachten te surfen op het succes van jouw harde werk. Een merk registreren helpt dit te voorkomen. Niet alleen omdat ze in hun bedrijfsnaam niet naar jou kunnen verwijzen, maar ook omdat ze bij pakweg de benaming van hun producten geen verwarring mogen doen gelden. Hier spreken we in feite van dezelfde voordelen die we ook al eerder aanhaalden.

Toch is er nog een belangrijk gevolg dat rechtstreeks bijdraagt aan de groei van het bedrijf: jij beslist wie al dan niet mee mag surfen op jouw succes. Lees: je hebt alle kaarten in handen om een eigen franchiseformule op poten te zetten. Zo laat je derden jouw merknaam gebruiken en laat je hen bouwen aan jouw bekendheid. Een win-winformule waardoor jouw bedrijf groeien zal. Voorwaarde is en blijft natuurlijk wel dat je geschikte partners kiest en waterdichte franchisingcontracten gebruikt.

Een merknaam bouwt waarde op

De aangehaalde groei is er niet alleen op praktisch niveau, maar laat zich ook vertalen als stijgende activa op de balans. De waarde van een merknaam laat zich immers bepalen door een aantal factoren, gaande van het aantal landen waarbinnen het geregistreerd is tot de omzet van het merk, de prognoses, de marketinginspanningen, de loyaliteit, de bekendheid en de risico’s die eraan verbonden zijn. Ongeacht de formule die je voor de waardebepaling gebruikt: het registreren van een merk biedt niet alleen extra bescherming maar geeft ook toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde zal bij de verkoop van het bedrijf ook naar jou terugvloeien. Zowel jouw bedrijf als jijzelf plukken er dan ook de vruchten van.

Delen